innovation-2

Над 15 години на българския пазар

Юроком 2000 е фирма с утвърдени позиции на комплексен доставчик на системи за водопровод, канализация и отопление за изграждане на сградни инсталации, инфраструктурни и промишлени обекти. През последните години в портфолиото си добавихме и продукти за укрепване на свлачища, диги, речни насипи, изграждане на пътна и тунелна инфраструктура, депа за опасни и неопасни отпадъци и рекултивации.

През изминалите години работихме за изграждане на ползотворни бизнес взаимоотношения с нашите клиенти.

[ess_grid alias=”projects”]

[ess_grid alias=”blog-masonry” settings='{“max-entries”:”20″}’ special=’recent’][/ess_grid]