eurocom20.han.bogrov.004_533_400_95

ДОСТАВЕНИ МАТЕРИАЛИ

  • PVC тръби ф50 – ф500
  • PVC фитинги
  • Геотекстил

ЗА ПРОЕКТА

Обект:
Завод за механично и биологично третиране на отпадъци Хан Богров