IMAG0044

ДОСТАВЕНИ МАТЕРИАЛИ

  • ПЕ напорна тръба ф800 PN6 – Конти Хидропласт

ЗА ПРОЕКТА

Обект:
Дълбоководно заустване на пречистени отпадъчни води от ПСОВ – Равда

Изпълнител:
Строително Предприемачески Холдинг ЕООД