eurocom2000.depo.dolni.bogrov.001_533_400_95

ДОСТАВЕНИ МАТЕРИАЛИ

  • Изграждане на рекултивацията на депото
  • Спирално навити HDPE шахти

ЗА ПРОЕКТА

Обект:
Депо Долни Богров– Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци с. Долни Богров