cityparkresidence1-800x

ДОСТАВЕНИ МАТЕРИАЛИ

  • Спирателни кранове DN 600

ЗА ПРОЕКТА

Обект:
Рехабилитация на водопреносна мрежа кв. Дружба

Изпълнител:
Мико-Д ООД

Производител:
Белвен Белгия