eurocom20.ravda.009_600_358_95

ДОСТАВЕНИ МАТЕРИАЛИ

  • PPHM канализационни тръби SN8
  • тръба HDPE DN40 до DN800 PN6
  • тръба HDPE DN1000 PN10
  • Kрепежи Konarik
  • HDPE фасонни части
  • Спирателна арматура
  • Водовземни скоби

ЗА ПРОЕКТА

Обект:
Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев Бряг – Равда