1_IMAG0134

ДОСТАВЕНИ МАТЕРИАЛИ

  • Бентонитна рогозка, производител CETCO, Полша
  • Дренажен геокомпозит, производител BONAR, Германия
  • Геотекстил, производител BONAR, Унгария
  • Геомембрана, производител GSE, Германия
  • Габиони, Gabion Center MK, производител Словакия

ЗА ПРОЕКТА

Обект:
Рекултивация и изграждане на съоръжение за третиране на отпадъци в община Панагюрище