eurocom20.lukovit.kneja.001_600_360_95

ДОСТАВЕНИ МАТЕРИАЛИ

  • Асфалто – армиращ геокомпозит
  • HDPE дренажни тръби
  • Дренажни шахти
  • Пластмасови капаци за шахти

ЗА ПРОЕКТА

Обект:
Рехабилитация и реконструкция на път III – 306 Луковит – Кнежа