eurocom20.parvomai.003_600_360_95

ДОСТАВЕНИ МАТЕРИАЛИ

  • PЕ канализационни тръби SN8 DN310 до DN1200
  • тръба HDPE DN32 до DN200 PN10
  • HDPE фасонни части
  • Стъклопластови тръби ф500 до ф1000 SN5000
  • Стъклопластови шахти

ЗА ПРОЕКТА

Обект:
Първомай – Воден цикъл