20150324_095429

ДОСТАВЕНИ МАТЕРИАЛИ

  • Изграждане на дренажи пред долна стена, където е петата на хвостовата стена
  • Перфорирана гладка HDPE тръба PN20
  • Изграждане на оросителна инсталация на хвостохранилище Бенковски 2
  • тръба HDPE DN200 PN10
  • HDPE фасонни части
  • Спирателна арматура
  • Ел.задвижки
  • Разпръсквачи Big gun

ЗА ПРОЕКТА

Обект:
Елаците Мед – Хвостохранилище Бенковски 2