eurocom2000.depo.pernik.001_600_335_95

ДОСТАВЕНИ МАТЕРИАЛИ

  • Материали за изграждане на долен изолационен екран
  • Бентонитова хидроизолация – 4,50 кг/м2
  • HDPE геомембрана – 2,00мм
  • Геотекстил – 700 гр/м2
  • Материали за подпорни стени
  • Габиони – тип кош
  • Материали за стабилизиране на откос на котлована
  • Геоклетки – h=20,00 см
  • Хидроизолация на стоманобетонови съоръжения
  • HDPE геомембрана – 2,00мм

ЗА ПРОЕКТА

Обект:
Депо Перник – Регионално депо за неопасни отпадъци