eurocom2000.bansko.001_600_337_95

ДОСТАВЕНИ МАТЕРИАЛИ

 • PPHM канализационни тръби
 • PPHM фасонни части
 • PP ревизионни шахти
 • PVC тръби
 • PVC фасонни части
 • Стоманобетонови шахти
 • тръба HDPE DN25 до DN160 PN10
 • HDPE фасонни части
 • Водовземни скоби
 • Спирателна арматура
 • Пожарни хидранти
 • Въздушници

ЗА ПРОЕКТА

Обект:
Банско – Воден цикъл
Изграждане на тръбопроводи за битова канализация и изграждане на тръбопроводи за питейни нужди (водопровод)